Udostępnij:

solectwo ludzie

Wójt Gminy Postomino zaprasza na zebranie wiejskie sołectwa Jarosławiec w dniu 6 lutego 2020 r. (czwartek) o godz. 18.00 w Szkole Podstawowej w Jarosławcu.

Tematyka zebrania:

  1. Informacja o przebiegu prac przy przebudowie oczyszczalni ścieków w Jarosławcu.
  2. Wyniki kontroli podłączeń kanalizacji deszczowej do sieci kanalizacji sanitarnej.
  3. Zasady odbioru odpadów komunalnych.
  4. Sprawy bieżące.

Wójt Gminy Postomino
(-) Janusz Bojkowski