Udostępnij:

oczyszczalnia2

Minął rok od rozpoczęcia największej inwestycji w naszej gminie, czyli od podpisania umowy na roboty budowlane dotyczące: „Modernizacji oczyszczalni ścieków w Jarosławcu w gm. Postomino w systemie zaprojektuj i wybuduj”. Priorytetowa dla Gminy Postomino jak też samego Jarosławca i okolicznych miejscowości inwestycja postępuje z dużym zaangażowaniem. Wykonawca, firma Ecol - Unicon Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, kontynuuje roboty żelbetowe przy budowie nowych obiektów oczyszczalni tj. komory stabilizacji tlenowej oraz osadników wtórnych. Ponadto trwają zaawansowane prace przy budowie budynku odwadniania i magazynowania osadu oraz punktu zlewnego ścieków dowożonych, jak również roboty ogólnobudowlane w budynku socjalno – technicznym.

oczyszczalnia3

Realizacja inwestycji znacząco poprawi jakość gospodarki wodno – ściekowej na terenie aglomeracji Jarosławiec obejmującej miejscowości Jarosławiec, Rusinowo, Jezierzany, Łącko, Nacmierz. W ramach robót modernizacyjnych istotnie wzrośnie przepustowość oczyszczalni, co umożliwi rozwój sieci kanalizacji sanitarnej na tym terenie.


Zamówienie realizowane jest w ramach projektu pn.: „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Jarosławcu w Gminie Postomino” nr POIS.02.03.00-00-0233/17 w ramach działania 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach” oś priorytetowa II „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Zakończenie inwestycji planowane jest na pierwszy kwartał 2022 r.

oczyszczalnia4

oczyszczalnia5

oczyszczalnia1

Szept Postomina 370

Podziel się informacją

Masz ciekawą informację? Widziałeś coś nadzwyczajnego? Zrobiłeś świetne zdjęcie?

Podziel się z nami swoją informacją o Jarosławcu, prześlij zdjęcie:

biuro@jaroslawiec24.pl

baner-facebook-jar24

Pogoda w Jarosławcu

zakatek baner sponsor

sponsor

Facebook

Template by JoomlaShine